Accessibility


Wat is webtoegankelijkheid?
 

Webtoegankelijkheid betekent dat websites en -toepassingen toegankelijk en bruikbaar zijn voor iedereen. De toegankelijkheid van aangeboden informatie en diensten is namelijk niet voor iedereen vanzelfsprekend. Denk aan slechtzienden en blinden, ouderen met een verminderd gezichtsvermogen, maar ook mensen met beperkte handfunctie of een beperkte leesvaardigheid.

Webtoegankelijkheid steunt op de volgende 4 principes:

 • Waarneembaar: informatie en componenten van de gebruikersinterface moeten toonbaar zijn aan gebruikers op voor hen waarneembare wijze.
 • Bedienbaar: componenten van de gebruikersinterface en navigatie moeten bedienbaar zijn.
 • Begrijpelijk: Informatie en de bediening van de gebruikersinterface moeten begrijpelijk zijn.
 • Robuust: informatie moet voldoende robuust zijn om betrouwbaar geïnterpreteerd te kunnen worden door een breed scala van gebruikers.

Elke overheidswebsite moet verplicht een toegankelijkheidsverklaring hebben. Deze legt gedetailleerd en duidelijk uit in welke mate de website voldoet aan de vooropgestelde normen en wordt regelmatig bijgewerkt.
 

Nalevingsstatus ovam.vlaanderen.be

Deze website voldoet nog niet aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA (link opent in nieuw venster). Deze site zal in 2024 grondig getest worden op de toegankelijkheidsvoorwaarden. De site zal nadien en in de loop van 2025 aangepast worden op basis van de resultaten van deze audit.

Onder andere deze zaken zijn niet optimaal toegankelijk:

 • Niet elke afbeelding heeft een correcte alternatieve omschrijving of tekstalternatief.

 • Niet alle video’s zijn voorzien van ondertiteling en audiodescriptie. 

 

 • Sommige lijsten of tabellen zijn niet correct opgemaakt.
   
 • Formuliervelden zijn niet altijd voorzien van autocomplete-attributen die het mogelijk maken om het formulier automatisch in te vullen via de browser.
   
 • Niet alle teksten hebben voldoende contrast tussen tekst en tekstachtergrond. 
   
 • De pdf-bestanden voldoen niet altijd aan de vereisten voor toegankelijkheid. WIe hierbij problemen ondervindt, kan dit melden aan de OVAM via het mailadres webmaster@ovam.be of contactformulier 'Via contact formulier' onderaan de pagina waarop het document zich bevindt.

Deze verklaring werd opgesteld op 26 juni 2024. Bij vragen kan u terecht op het mailadres webmaster@ovam.be.